“สศท.” เปิดโครงการกิจกรรมการส่งเสริมตระหนักและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts)

“สศท.” เปิดโครงการกิจกรรมการส่งเสริมตระหนักและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts) วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. จัดทำโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการจดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาให้กับกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยและนักออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์หัตกรรมที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และขยายผลต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ประธานเผยว่า” โครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts) ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของ สศท. ในการจดลิขสิทธิ์และป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสมาชิกของ สศท. เพื่อส่งเสริมผลงานอันเป็นภูมิปัญญาและงานศิลปหัตถกรรมไทยที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่ และการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยเป็นนับกิจกรรมต่อเนื่องจากการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ซึ่งมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการสมาชิก สศท. 4 ภาค ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการหวงแหนภูมิปัญญาที่นำมาผลิตในศิลปหัตถกรรมไทย โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts) จะได้รับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่จะไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมต่อไป”รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยกล่าว.. ทั้งนี้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดแสดงโชว์ใน งาน […]

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!