สรุปการคัดเลือกผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts) วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566

สรุปการคัดเลือกผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts)
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566
ลำดับผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานชื่อแบรนด์/กลุ่มเจ้าของผลงานประเภท
1KLAD COLLECTIONแบรนด์  THANSUDA ธัญสุดา คุณกิตติพงษ์ ปงผาบหนัง
2ขนมเทียนวิสาหกิจชุมชโหนดศิลป์บ้านทองลัง ชญานิศ คงสุวรรณ์จักสาน
3รายา แบรนด์ Raya Batikนางสาวอานี ชูเมืองเครื่องผ้า
4Loop of Lifeแบรนด์ AdelKraf เอ็มโซเฟียน เบญจเมธาเครื่องผ้า
5Shading Bagกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งคุณณรดา เคลื่อนเพชรเครื่องทอ
6Ombreกลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้ คุณวิสุทธิ์ จันทร์ศิริวัฒนาเครื่องผ้า
7CHANGEหัตถกรรมลูกปัดโนรา คุณเนติพงศ์ ไล่สามอื่นๆ
8“BERAMAS”ว่าวเบอร์อามัส นายไวโรจน์ วานิกระดาษ
9ศิลาทิพย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหิน ศิลาทิพย์นายธารา ธาราศักดิ์เครื่องหิน
10มนฑาผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา นางมนฑา กังวานก้องเครื่องจักสานย่านลิเภา
11Neillo Lotusแบรนด์ เครื่องถมอุดมคุณอุดม ขวัญสงค์โลหะ
12ตะกรุดเงินลายไทยกนกประยุกต์แบรนด์ BOW KANYAเอื้อมพร เลขจิตรเครื่องดิน
13แม่พิมพ์จากบล๊อคไม้ไผ่แบรนด์ เดินดินเอ็มโซเฟียน เบญจเมธาเครื่องดิน
14เบญจรงค์คงไม่ขยะสุภัชญา จันทร์พรคุณสุภัชญา จันทร์พรเครื่องดิน
15Waste to Vaseแบรนด์ Thansuda ธัญสุดานายกิตติพงษ์ ปงผาบเครื่องหนัง
16แสง ตา – ลุงแบรนด์ บ้านหนังตา-ลุงคุณธวัชชัย ชูจิตเครื่องหนัง
17กะลาบาราแบรนด์ Kalabara จำรูญ ตาเหยบเครื่องไม้
18Passกลุ่มสตรีสานเสื่อกระจูดบ้านโคกพยอมนางสาวยามีละห์ ดอเล๊าะเครื่องสาน
19Nora Joodกระจูดบ้านเรา Original คุณกุลธิศา คำวิสุมธิ์เครื่องจักสาน
20Copper Lipaoแบรนด์ บญยรัตน์ ไทยคร๊าฟท์คุณพลิษฐ์ หงสุชนเครื่องจักสาน
21Baroque – Delong ลูกปัดโนราห์แบรนด์ สีพู นายธีรโรจน์ สาระอาภรณ์เครื่องผ้า
22ศรียะลาแบรนด์ ศรียะลาบาติกครูปิยะ สุวรรณพฤษ์เครื่องผ้า
23ผีเสื้อและมวลไม้ดอกแบรนด์ Panitanปณิธาน ขันธพัฒน์เครื่องผ้า
24นาเชือกผ้าย้อมมูลควายสายสุณี ไชยหงษาเครื่องผ้า
25ผ้า ซิ่น ตา หมี่  ผ้าซิ่นตาหมี่ ไทยทรงดำนายอธิป ย้อนเพขรเคริ่องทอ
26ศรีตรังวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรีรุจรา แท่นมากเครื่องทอ
27บัวเหลืองแบรนด์ บัวเหลืองปักไทยปิโนชยรส บัวเหลืองเครื่องทอ
28ป่านศรนารายณ์แบรนด์ Arayaนางสาวณัฐรวี เดื่องขันธ์มณีเครื่องจักสาน
29แสงสัจจาเครื่องทองลงหินครูเมตตา เสลานนท์เครื่องถม
30สร้อยลดาวัลย์แบรนด์ ร้านเงินนันทกานต์นางนันทกานต์ ตาคำเครื่องเงิน
31part of lifeเครื่องถมนายสรภัทร สาราพฤษเครื่องถม
32เครื่องถมเมืองนครแบรนด์ นครหัตถกรรมนิคม นกอังษรเครื่องถม
33ร้อยรัก – ผูกพันแบรนด์ MAKA Designสุชฎา คล่องนักรบเครื่องหนัง
34With Glass With Artเต๋จ๊ะยาคุณรัชพล เต๋จ๊ะยาเครื่องเเก้ว
35หอม_มะHeritage ARTคุณเทพทัย สุริยลักษณ์เครื่องไม้
36ลุงเจน X Am0nthep Kachanondaแบรนด์ ลุงเจนคุณเจน นวลสุภาเครื่องไม้
37memorializeเรือจำลอง ฉลอมชายฝั่งครูธงชัย สายแสงจันทร์เครื่องไม้
38‘Nodething’แบรนด์ โหนดทิ้ง นางเสริญสิริ หนูเพชรเครื่องจักสาน
39ผีตาโขนแบรนด์ อภิชาตนายอภิชาติ คำเกษมเครื่องจักสาน
40มีศรัทธากลุ่มบ้านรักเฉลิมพระเกียรติ แบรนด์ INNOYA คุณ จักรทอง ทองเกียวเครื่องผ้า
41โพธิ์คํ้ากลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ ครุลำดวล นันทะสุธาเครื่องผ้า
42ปลาตะเพียนสานแบรนด์ BOON KOON ชาญบุญ เอี่ยมหนูเครื่องสาน
43Flower Tree Waterแบรนด์ LIVE LIFE DETAILพัชรวรรณ เชยสาคร 
44Droping Wrapไหมทองสุรนารีวิชชาพร ต่างกลางกุลชรเครื่องผ้า
45Stamp Batikเสน่ห์ฝ้ายอุเทน สีสะอาดเครื่องผ้า
46ประทินเครื่องเขินแบรนด์ ประเทืองเครื่องเขินครูประทิน ศรีบุญเรืองเครื่องเขิน
47Mondrian Lanna Bagรักษ์บาติก ณัชรัตน์ ชุมพานิชวศุตม์เครื่องผ้า
48ผ้าไหมแพรวาคำใหม่ กรรณการ์ โยคะสิงห์เครื่องผ้า
49ลาวา ลาเวง วิสาหกิจชุมชนผ้าคลุมสตรีบ้านลาเวงเจ๊นาตีปะ มะหิและเครื่องผ้า
50ผาทั่งผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง ทองลี้ คณทาเครื่องผ้า
51NaWahวิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตกรรมวัดธาตุประสิทธิ์นางสุภาวดี อุดมเดชาเวทย์เครื่องผ้า
52ลาว ครั่งกลุ่มทอผ้าบ้านภูจวงนิทัศน์ จันทรเครื่องผ้า
53“อยู่เย็นเป็นสุข”กลุ่มบ้านรักเฉลิมพระเกียรติ  แบรนด์ INNOYA คุณ ชญาชล ทองเกียวเครื่องผ้า
54Flower of kho Lampวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานในสตูดิโอก๊อก๋าย ภัทธ์นิธิ สุแปลนเครื่องจักสาน
55Pawalum Monochromeแบรนด์ ระฆังทองพัชราภรณ์ สังกะเพศเครื่องทอง
56Joyful Leavesแบรนด์ ณปภัชณปภัช เศรษบุบผาเครื่องโลหะ
57connectแบรนด์ อนัญญาอนัญญา เค้าโนนกอกเครื่องผ้า
58ท้องทะเลแบรนด์ Ying Batik Paint พิสิษฐ์ เทพทองพิสิษฐ์ เทพทองเครื่องผ้า
59ไทยทำแบรนด์ Pound Batikภีรณุช สุทธิพันธุ์เครื่องผ้า
60ยักษ์คุวิสหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกก บ้านนาหมอม้านิ่ม นวลขาวเครื่องจักสาน
61Goddess of Fortuneลุงเจนศรีลัย เตชรังษ์เครื่องไม้
62จิตพิสุทธ์ภูริชภูริช สุขไมตรีเครื่องดิน
63ลมโชยเกาะเกร็ดแบรนด์ ศิลป์สยาม ฑามก์ สิปปสยามเครื่องกระดาษ
64รวยสุโขแบรนด์ นันทกานต์นันทกานต์ ตาคำเครื่องโลหะ
65เครื่องถมครูอุทัยแบรนด์ เครื่องถมครูอุทัยครูอุทัย เจียรศิริเครื่องถม
66ปลา – คราฟท์วิสหกิจชุมชนแกะรูปหนังตะลุงสมทรง ห่อหุ้มเครื่องหนัง
67Smart wood  แบรนด์ Smart Wood  นันท์นภัส ฐิติกุลธนารัตน์เครื่องไม้
68เป็นห่วงPeranakan de Siamพิสุทธิ์ อัจฉริยาภิมุขเครื่องโลหะ
69เส้นสายบาติกแบรนด์ Ying Batik Paint ฐิตาภรณ์ เทพทอง ฐิตาภรณ์ เทพทองเครื่องผ้า
70ฝ้ายไทย เสน่ห์ ฝ้ายไทย By KIM เยาวลักษณ์ จันทร์ศิริโพธาเครื่องผ้า